To Top

TTproffen

Vi i TTproffen har spesialisert oss på forskjellige type arbeid i høyden og andre plasser der det er vanskelig å komme til.

OM OSSVÅRE TJENESTER

OM OSS

Vi bruker de samme tau baserte metoder, utviklet for bruk innen offshore industrien, dette er brukt på bygg og installasjoner som har vanskelige konstruksjoner. Denne tilkomstteknikken er i økende omfang benyttet også onshore fordi det er sikkert og effektivt når en arbeider i høyden.

sikkert
arbeid
i høyden

Våre klatrere har Tilkomstteknikk kurset og er sertifisert for å kunne utføre arbeid i høyden etter gjeldene standarder. På grunn av sikkerheten bruker vi alltid 2 tau og minst 2 personer.

kostnads-besparende

Dette er en kostnadsbesparende metode for arbeid på steder hvor det ikke er så lett å komme til, der det vanligvis brukes stillas, lift og lignende. Man kan redusere kostnadene med opptil 80% sammenlignet med andre metoder, som for eksempel å bygge stillas.

raskt og profesjonelt utført

Siden vi bruker tauverk, utføres arbeidet raskere enn om det skal først monteres et stillas, for å utføre arbeidet i høyden, og så må stillaset demonteres. Dette tar ekstra tid.

VÅRE TJENESTER

Vi utfører tilkomstteknikken i tau,
og da kan vi levere de fleste jobber i høyden, så som:

Fasadevask
Rengjøring av tak og takrenner
Vinduspuss
Maling
Vertikal transport
Lett snekering
Trefelling
Installering av fuglepigger
Montering,demontering
Fjerning av snø og is
Arbeid på vanskelig tilgjengelige konstruksjoner som broer, heissjakter, siloer, skorsteiner, antennetårn osv.
VÅR PROSESS

KONTAKT OSS

Ring oss eller send oss en email, så kontakter vi deg så snart vi har anledning. Vi kan Norsk, Engelsk og Polsk.

Prisvurdering av din forespørsel

Send oss en email med bilde eller tegning av det du ønsker at vi kan gjøre for deg. Ut ifra dine bilder/tegninger vil vi gi ett samlet prisvurdering. Det neste skrittet er at vi kommer og tar en helhetsvurdering. Da får dere den siste og hele prisen.

KONTAKT

Tel: 405 83 230

Lupinveien 35, 4316 Sandnes

post@ttproffen.no
www.ttproffen.no